Urban Fox – O2O

10 Tháng Mười Một, 2020

Bối cảnh

Trải nghiệm O2O là dịch vụ mới mang tính cách mạng mang đến sự mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến để giúp việc mua sắm dễ dàng, nhanh chóng và thú vị hơn! Yêu cầu là liên lạc và giới thiệu với khách hàng Việt Nam về cách thức mua dịch vụ mới.

Giải pháp

Wisdom tạo ra một chiến lược nội dung rõ ràng và kế hoạch digital trực tiếp phù hợp với khách hàng mục tiêu của O2O. Do đó, chúng tôi thúc đẩy họ từ việc tham gia trên Mạng xã hội đến sự kiện ra mắt và mua trang web thực tế.

Kết quả

Tăng trưởng 1.920 người hâm mộ

Tiếp cận 189 triệu người dùng trên Facebook

Tạo 5.772 traffics đến trang web mà không cần hỗ trợ media

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn về vấn đề của bạn!