Truyền thông
Thương hiệu được định nghĩa là tất cả các điểm chạm cảm xúc dựa trên nền tảng lợi ích của sản phẩm. Nếu không nằm cạnh thương hiệu, sản phẩm đơn thuần chỉ mang những lợi ích lý tính. Thế nhưng, trong một thế giới mỗi ngày đều có nhiều thay đổi, biến động cung cầu; doanh nghiệp đương nhiên không thể biến hóa cạnh tranh chỉ với sản phẩm hay dịch vụ đơn thuần. Lúc này, thương hiệu không còn chỉ là một biện pháp có hiệu quả mà sẽ trở thành chính con đường bắt buộc để doanh nghiệp tiến xa. Để xây dựng thương hiệu lớn mạnh, một tuyên ngôn giá trị rõ ràng là yếu tố đầu tiên phải có. Sau đó, tiếp tục xây dựng các nền tảng thương hiệu thống nhất, cùng một hệ giá trị để tất cả những hoạt động như xây dựng bộ nhận diện, truyền thông và marketing đi theo đúng hướng. Với cơ hội hợp tác cùng các thương hiệu quốc tế cũng như thương hiệu nội địa, kết nối họ hòa nhập với thị trường Việt Nam đồng thời thích nghi với những biến động mới. Wisdom đã đầu tư và xây dựng một quy trình hoàn thiện từ những khâu đầu tiên như “brainstorm” để tìm ra những ý tưởng tốt nhất đối với nội tại của từng khách hàng, xây dựng và thực thi một chiến lược thương hiệu hoàn chỉnh nhất.