MAILINH MEDIA

13 Tháng Một, 2021
  • Bối cảnh:Trực thuộc tập đoàn Mai Linh, Mailinh Media là công ty được thành lập với mục tiêu ngắn hạn là khai thác phân mảng quảng cáo trên hệ thống taxi sở hữu và xa hơn nữa là mở rộng dịch vụ ra toàn bộ nền tảng trực tuyến để mang đến những giải pháp nhất quán, đa kênh. Bởi vậy, nhu cầu cấp thiết của MaiLinh Media là xây dựng hệ thống nhận diện vừa kế thừa tính cách từ Mai Linh vừa mang tính hiện đại, sáng tạo của agency. 
  • Giải pháp: Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, định vị, tính cách, câu chuyện và bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với định hướng từ Mai Linh.
  • Phạm vi: Brand anatomy, positioning, theory, tagline. Brand identity (Design trends, direction for brand).
  • Kết quả: Hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cùng và bộ brochure giới thiệu MaiLinh Media phục vụ đợt cao điểm quảng cáo cuối năm.

 

Liên hệ với chúng tôi để được nhân tư vấn cho vấn đề của bạn!