Inbound
Inbound marketing là cách thức tiếp cận khách hàng mới bằng những nội dung tự tạo hữu ích, cải thiện từng bước trong hành trình trải nghiệm của người dùng. Outbound marketing được sử dụng xưa nay đôi lúc sẽ bắt gặp hiện tượng “đứt đoạn” kết nối giữa khách hàng và thương hiệu khi họ bắt gặp những nội dung không phù hợp. Trong khi đó inbound marketing lại giúp dẫn dắt khách hàng đến những trải nghiệm chân thực bằng những giải pháp phù hợp nhất, bù trừ cho nhau. Một chiến lược inbound marketing hoàn chỉnh thường dựa trên 2 yếu tố chính là tạo ra các nền tảng nội dung cùng với đó áp dụng các quy trình, mô hình kỹ thuật số quản lý tương thích (CRM). Mặt khác, để chiến lược này trở nên có sức mạnh hơn, trước tiên bạn cần hiểu rõ về thương hiệu của chính mình, tối ưu các kênh chuyển đổi vì mục tiêu tăng khả năng bán hàng. Vì dù dưới hình thức quảng bá nào đi chăng nữa, doanh số cũng sẽ đóng vai trò như đích đến sau cùng. Trở thành đối tác chiến lược của Hubspot kể từ 2019, Wisdom Agency đã tham gia tham vấn chuyên sâu cho nhiều thương hiệu từ hoạt động bán hàng cá nhân đến bán hàng doanh nghiệp; thay đổi định hướng chuyển marketing dịch dần tiếp cận inbound marketing. Chiến thuật này vừa giúp phục vụ khách hàng tốt hơn vừa dễ dàng đến gần với các đối tượng người tiêu dùng mới một cách tự nhiên.