FEELAX

13 Tháng Một, 2021
  • Bối cảnh: Mở quán cà phê kết hợp nhà hàng tại thị trường ngoại tỉnh khu vực phía Bắc, nhà đầu tư muốn xây dựng bộ nhận diện thương hiệu bài bản, phù hợp với đặc trưng thị trường, làm định hướng thiết kế không gian và tạo nền tảng cho các kế hoạch mở rộng. 
  • Giải pháp: Xây dựng định vị, hệ giá trị và bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với mong muốn từ chủ đầu tư. Từ đó giúp chủ đầu tư định hướng chiến lược sản phẩm, dịch vụ cho đến con người, phong cách tại quán. 
  • Phạm vi: Brand strategy (positioning), Brand Identity (name, logo, motif, typography, color, stationery, art direction).
  • Kết quả: Feelax trở thành điểm hẹn mới dành riêng cho giới văn phòng và các cuộc hẹn kinh doanh.

 

Liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn cho vấn đề của bạn!