Donimo’s Pizza

10 Tháng Mười Một, 2020

Bối cảnh

Domino’s Pizza là chuỗi cửa hàng pizza số 1 thế giới. Tại Việt Nam, Domino’s Pizza cũng sử dụng cùng ý tưởng chủ đạo và quảng bá tất cả những điều đó trên nền tảng kỹ thuật số

 

Giải pháp

Hoạt động quảng bá Domino’s Pizza sử dụng clip và tập trung vào kỳ vọng của Khách hàng trên Facebook với KPI là 50,000 người hâm mộ, mức độ tương tác 8%, 50 đơn đặt hàng trực tuyến mỗi ngày.

 

Hạng mục thực hiện

Truyền thông mạng xã hội

 

Kết quả

53,000 fans với tỷ lệ tương tác đạt 9%, 65 đơn hàng/ngày

 

 

Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn về vấn đề của bạn.